X

De werkgroep


De werkgroep maakt zich zorgen over de toekomst van de houtsnippenflouw in Nederland. Zij wil zich daarom actief opstellen voor een duurzaam behoud en de instandhouding hiervan.

  • Belangenbehartiging: De werkgroep stelt zich als doel de bestaande Friese flouw in stand te houden én nieuwe flouwen in Nederland op te richten.
  • Voorlichting en educatie: Wij willen dit onder de aandacht brengen bij het publiek, bestuur en beleid met behulp van voorlichting en educatie.
  • Kennispunt: Het kennispunt verzamelt en geeft informatie. Mogelijk zal die ook bijdragen aan draagvlak en het praktische concrete en uitvoeringsgerichte doel: het oprichten en duurzaam beheren van houtsnippenflouwen in Nederland.


Activiteiten werkgroep


  • Het in stand houden van locaties voor het vangen met flouwen van houtsnippen in Nederland.
  • Het behouden van de vakkennis en ervaring van de houtsnippenvangers. 
  • Het bevorderen van en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek o.a. ten behoeve van volksgezondheid, natuurbehoud en vogelbescherming.
  • Het oprichten en duurzaam beheren van (nieuwe) houtsnippenflouwen.
  • Het geven van voorlichting en informatie. In de afgelopen jaren is o.a. meegewerkt aan de jaarlijkse Sovon-vogeldag  en de tentoonstelling en buitendag in het Nederlands Jachtmuseum. 


Informatiepanelen


De werkgroep beschikt over informatiepanelen en een maquette van een houtsnippenflouw. Deze zijn te gebruiken bij voorlichtingsactiviteiten.


Werkgroep Houtsnippen

Ringoven 26
3402 SB  IJSSELSTEIN


info@eendenkooi.net

 


© 2024 Werkgroep Houtsnippen

 

 

powered by Natuurlijk !